potápěčský klub

VELKÁ CENA TÁBORA 2014 V plavání s ploutvemi a rychlostním plavání pod vodou, 10. ročník, KATEGORIE A, B, C, D

19.10.2014 08:06
Pořadatel: Subaquaclub Delfín, Tábor 

Datum konání: 29. listopadu 2014

Místo konání: krytý bazén Tábor

 Startují :
Řádně prezentovaní závodníci:
 
 kategorie A (ročník 1996 a starší )
 kategorie B (ročník 1997 a 1998)
 kategorie C (ročník 1999 a 2000)
 kategorie D (ročník 2001 a mladší)
 
Závodníci kategorie E budou vyhodnoceni v kategorii D. V případě malého počtu závodníků v kategorii A a B 
budou tyto spojeny.

 

Disciplíny :
Všechny kategorie : 50 RP, 50 PP, 100 PP, 200 PP, 400 PP, finále: 100 PP a 50 PP
Všechny kategorie plavou dohromady – vyhodnocení zvlášť.
 
Vyhodnocení závodů : Bodování každého závodu, každé kategorie podle bodů CMAS.
 
                Trojboj
(započítají se tři nejlepší výkony závodníka v každé kategorii), nejlepších osm v každé kategorii se probojuje do finálového závodu (Kategorie E 50m PP, ostatní kategorie 100 m PP). První tři ve finálovém závodě dostanou diplom a věcnou cenu.
 
                Velká cena Tábora 2014
závod na 400 PP bez věkových kategorií, vítěz dostane pohár.
 

     Časový program závodů                                                               

Sobota 29.11.2014 -

 9.00 - 10.00 prezentace

 10.00 - 11.00 rozplavání

 10.30 – 10.45 porada vedoucích a rozhodčích

 11.00 zahájení závodů 

 

1.- 2.  50 PP

3.- 4. 400 PP 

5.- 6. 100 PP 

    vyhlášení VC Tábora

7.- 8. 50 RP

9.- 10. 200 PP

    přestávka

11.- 12. 50 PP E - finále

13.- 14. 100 PP D – finále

15.- 16. 100 PP C – finále

17.- 18. 100 PP B+A – finále

    přestávka

19. štafeta 4x50 PP „LeMans“

 vyhlášení vítězů 

 
Poznámka: štafeta 4x50PP „LeMans“
 
Startují 4 závodníci bez ohledu na věk, pohlaví a ploutve. Členové štafety si připraví ploutve a šnorchel u bloku a posadí se tak, aby byli opřeni zády o stěnu bazénu. Po startu vyběhne první člen štafety, obuje se do ploutví nasadí si snorchel a odstartuje skokem z bloku. Po doplavání vyleze mezi bloky z bazénu, zuje se, sundá si snorechel a plácnutím ruky o ruku další člena předává štafetu. Závod končí doplaváním posledního člena štafety.
 
 
 
 

Sraz:.............

Startovné:................