potápěčský klub

Přebor Moravy v DPP, 25.6.2016, Laguna - Přerov

07.06.2016 16:34

SKORPEN Přerov - potápěčský klub, pobočný spolek SPMS

 

pořádá

Přebor Moravy v DPP

 

sobota 25. 6. 2016

Přerov, přírodní koupaliště Laguna

 

 

 

Technické provedení:

SKORPEN Přerov – potápěčský klub, pobočný spolek SPMS

 

Místo a datum závodu:

Přírodní koupaliště Laguna Přerov, Bezručova ulice, Přerov, 25. 6. 2016

 

Organizační výbor, ředitelství závodu, rozhodčí:

Ředitel závodu:                                  Zdeněk Joukl

Předseda organizačního výboru:       Roman Padalík

Hlavní rozhodčí:                                 Drahomíra Jouklová

 

Informace:

Zdeněk Joukl             tel: 731 058 963          e-mail: jouklz@volny.cz

Roman Padalík          tel: 778 440 626          e-mail: roman.padalik@seznam.cz

 

Časový rozvrh závodu:

 

Sobota 25. 6. 2016

09:30 – 10:00              Prezentace

10:15 – 10:30             Porada vedoucích

10:30 – 10:45             Porada rozhodčích

11:00                           Start kategorie E a E0

11:40                          Start kategorie D

12:30                           Start kategorie C, B, A

13:30                          Start štafet kategorie E, D                            

14:00                          Start kategorie OPEN

14:30                          Vyhlášení výsledků

 

 

 

Disciplíny:

 

Kat. A - muži a ženy (1998 a starší)                                          3000 m

Kat. B - junioři a juniorky (1999 - 2000)                                    3000 m

Kat. C - mladší junioři a juniorky (2001 - 2002)                        2000 m

Kat. D - starší žáci a žákyně (2003 - 2004)                               1000 m

Kat. E - mladší žáci a žákyně (2005 - 2006)                               500 m

Kat. E0 - mladší žáci a žákyně (2007 a mladší)                          500 m

Štafeta kategorie E smíšená                                                      4x200 m

Štafeta kategorie D smíšená                                                     4x200 m

Kat. OPEN – vložený závod                                                          100 m

 

Všeobecná ustanovení

1. Přihlášky s uvedením příjmení, jména, roku narození, věkové kategorie, je nutno zaslat nejpozději do 20. 6. 2016 na adresu: info@skorpen.cz.  

2. Stravování v ceně startovného. Po dobu závodu otevřeno občerstvení.

3. Úhrada jízdného. Závodníky a doprovod vysílají kluby na své náklady.

4. Startovné ve výši 100 Kč za závodníka, v ceně startovného je oběd.

5. Doklady závodníků. Při prezentaci předloží vedoucí výpravy za každého závodníka:

• členský průkaz svazu

• platná zdravotní prohlídka potvrzením lékaře o způsobilosti k závodu

• upravenou soupisku závodníků

6. Pojištění: Pořadatel nebere zodpovědnost za žádné úrazy a škody vzniklé v průběhu akce nebo způsobené jejími účastníky. Členové SPČR jsou pojištěni Smlouvou o úrazovém pojištění u Pojišťovny VZP a.s., se kterou uzavřel smlouvu Český olympijský výbor, z.s.

7. Rozhodčí: Každý klub zajistí min. jednoho rozhodčího, kterého uvede v přihlášce.

 

Technická ustanovení.

1. Soutěžní podmínky: Pro Přebor Moravy v DPP platí v plném rozsahu pravidla pro soutěže v DPP, soutěžní řád SPČR a tyto propozice.

2. Vyhodnocení závodů: Vyhlášení jednotlivých disciplín bude provedeno po skončení závodů. Závodníci jednotlivých kategorií, kteří se umístí do třetího místa, obdrží medaile a diplomy.

3. Protesty předkládají vedoucí výprav písemně u hlavního rozhodčího nejpozději 30 minut po vyvěšení výsledků.

4. Štafety samostatně v kategoriích E a D. Plavou se jako mix (4+0, 3+1, 2+2). Ostaršení do štafety je možné.    

5. Kategorie OPEN – jedná se vložený plavecký závod pro rodiče a příchozí. Neplatí se startovné, bez nároku na oběd, podmínkou nejsou ploutve, šnorchl ani plavecké brýle, plavecký způsob volný.